idRC2019 Resilience Dergisi tarafından düzenlenmektedir.

Resilience (Dirençlilik); Afet Risk Azaltma Uluslararası Ofisi (UNISDR) Hyogo Eylem Planı sonuç raporunda, “Tehlikelere maruz kalmış bir sistemin, topluluğun veya toplumun, kendi temel yapılarını ve işlevlerini koruma ve onarma dahil, bir tehlikenin etkileri karşısında zamanında ve etkin bir şekilde direnme, soğurma, uyum geliştirme ve iyileşme becerisi” olarak tanımlamaktadır.
 
International Disaster and Resilience Congress (idRc 2019), bu ana tanım altında yapılmış olan çalışmaların değerlendirilmesi ve dünya ile paylaşılması amacıyla oluşturulmuş akademik bir etkinliktir.
 
idRc 2019, “from Risk to Resilience” uluslararası hakemli bir dergi olan Resilience Dergisi’nin ve editör grubunun organizasyonudur.
 
Dirençlilik konusunda farklı disiplinlerden çalışmaların ortak bir platformda konuşulduğu ve tartışıldığı bir toplantı olmasını amaçlıyoruz. Toplantı sonucunda yeni ortak çalışma grupları oluşturmak ve dirençlilik konusundaki çalışmalara yenilerini ekleyebilmek istiyoruz.
Bizden Haberdar Olmak İster Misiniz?
Eskişehir Web Tasarım