idRC2019 Resilience Dergisi tarafından düzenlenmektedir.

Kongrede, dirençlilik konusunda aşağıdaki disiplinlere öncelik verecektir. Tabloda bulunan konu başlıklarının da sizlere yardımcı olacaktır.

 • Afet Yönetimi,
 • Afet Antropolojisi,
 • Afet Tıbbı,
 • Bilişim,
 • Coğrafya,
 • Çevre Bilimleri,
 • Çevre Mühendisliği,
 • Eğitim Bilimleri,
 • Ekonomi ve İşletme,
 • Hukuk,
 • İçmimarlık,
 • İktisadi ve İdari Bilimler,
 • İnşaat Mühendisliği,
 • İş Sağlığı ve Güvenliği,
 • Kamu Yönetimi,
 • KBRN
 • Mimarlık,
 • Mühendislik ve Temel Bilimler,
 • Psikoloji,
 • Özel Gereksinimli Bireyler,
 • Sağlıklı Yaşlanma,
 • Siyaset Bilimleri ve Uluslararası İlişkiler,
 • Sosyal Bilimler,
 • Sosyal ve Beşeri Bilimler,
 • Sosyoloji,
 • Şehir Bölge Planlama,
 • Yer Bilimleri,

 

Afet Risklerinin Azaltılmasında Çok Disiplinli Çalışmalar,

 • Afet tehlikesi belirleme ve haritalama,
 • Tehlike İstatistiği Bilimi ve Veri Arşivleme
 • Afet risk değerlendirme ve risk haritaları
 • Hassasiyet Analizi
 • Afet senaryoları ve Afet Yönetimi Planlaması:
 • Afet Risk ve Zarar Azaltma Planlaması (Sakınım Planlaması da dahil)
 • Acil Durum Müdahale ve Geçici Bakım Planlaması
 • Yeniden Yapılanma ve İyileştirme Planlaması
 • Afet Bütünleşik Veri Bankası
 • Yapısal Risk Azaltma (Güçlendirme ve Kentsel Dönüşüm) mühendislik projeleri
 • Afet-risklerine dayalı çok-disiplinli mekansal planlama çalışmaları
 • Dirençliliğin Yönetiminde Akıllı/Güvenli/EkoKentler
 • Ekolojik Planlama ve Tasarım Yaklaşımına dayalı Mekansal Planlama
 • Katılımcı Mekansal Planlama Süreçleri ve Dirençlilik
 • Küresel İklim Değişikliği ve Kentsel Adaptasyon
 • Kentsel Dönüşüm/Kentsel Yenileme ve Mekansal Planlama
 • Afetlere Dirençlikde İş Sağlığı ve Güvenliği
 • Doğal Afetler ve İş Güvenliği
 • Afet ve Acil Durumlar İçin İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimleri

 

Afet Bilgi Teknolojileri ve Dirençlilik

 • Erken Uyarı Sistemleri ve Risk Yönetimi
 • Bilgi Teknolojilerinin Afet Yönetiminde Kullanımı
 • Uzaktan Algılama Yöntemlerinin Afet Yönetiminde Kullanımı
 • Coğrafi Bilgi Sistemlerinin Afet Yönetiminde Kullanımı
 • Acil Uyarı ve Müdahale Sistemleri
 • Afet İletişimi
 • Afet Yönetiminde Mühendislik Teknolojileri
 • Erken uyarı sistemleri ve Risk İletişimi

 

Sürdürülebilir Yerel ve Bölgesel Kalkınma Çalışmaları ve Dirençlilik

 • Afet Risk Yönetiminde İktisadi Boyutlar ve Dirençlilik
 • Sürdürülebilir Kalkınma Yaklaşımı ve Afet Yönetimi
 • Dirençlilik ve Kalkınma: ekonomik güçlendirme
 • Risk transferi (Afet Sigortası ve Finansal Araçlar)
 • Afet ve inşaat sektörünün ekonomi politiği,
 • Afet ve vergi (emlak vergisi, vergi kayıpları...),
 • Afet, kalkınma ve büyüme,
 • Afet ve gelir dağılımı
 • İyileştirme sorunları ve Dirençlilik bakımından proje yönetimi

 

Kent Sosyolojisi ve Dirençlilik

Dezavantajlı Gruplar ve Afet Yönetimi

 • Engellilere Yönelik Afet Yönetimi
 • Mültecilere Yönelik Afet Yönetimi
 • Yaşlılar ve Süreğen Hastalığı Olanlara Yönelik Afet Yönetimi

 

Toplumsal Dirençlilik için Risk Yönetimi Çalışmaları

 • Risk İletişim, Halkı Bilinçlendirme ve Hazırlık
 • Afet ve toplumsal cinsiyet,
 • Dirençlilik ve Gönüllülük: toplumsal oluşumlar (STKlar) ve Gönüllü yönetimi uygulamaları
 • Sosyal Medya ve Dirençlilik başarı örnekleri
 • Dirençlilikte Tatbikat ve Planlama
 • Kurumlarda Dirençlilik ve Planlamaların Bütünleştirilmesi:
 • İş ve Hizmet Sürekliliği, BT Veri-Kazanma
 • İşletmeler ve Kurumlarda İş güvenliği ve Çalışma Sağlığı
 • Kalite ve Kapasite arttırma

 

Kurumsal Afet Direçliliği ve Kamu yönetimi,

 • Afet ve sosyal hizmetler ve kurumsal kapasite arttırma
 • Afet ve sosyal devlet
 • Afet sonrasındaki kurumsal yetkilerin koordinasyonu,
 • Afet sebebiyle idarenin sorumluluğu ve yeniden yapılandırma
 • İyileştirme uygulamaları

 

Kurumsal Afet Direçliliği ve Hukuk

 • Yapısal olmayan risk azaltma olarak yasal çalışmalar
 • Afet ve kentsel planlamanın hukuksal sorunları,
 • Dünya ülkelerinde Afet sorumluluk hukuku ve uygulama sorunları,
 • Afet bölgelerinin kültür ve tabiat varlıklarının korunmasının yasal uygulamaları
 • Afet bölgelerindeki imar uygulamaları ve hukuki sorunlar,
 • Yolsuzluk ve Afet, Afet Etiği
 • Afet sürecinin takip hukukuna etkisi,
 • Afet sürecinin yargılama hukukuna etkisi,
 • Afetten doğan davalar ve zaman aşımı sorunları,
 • İyileştirmede İdarenin tazminat sorumluluğu,
 • Toplumsal cinsiyet ve Afetlerden doğan hukuki sorunlar,
 • İnsan hakları bağlamında Afet sürecinde yaşanan ihlaller, etik sorunlar
 • Afet sonrasında afet ekonomisinin hukuki boyutları ve Yeniden yapılanma

 

Müdahale ve Geçici Bakım

 • Afetlerden sonra arama-kurtarma, ilk yardım ve destek,
 • Afet dirençliliğinde Acil Tıp’ın önemi ,
 • Psikososyal boyut penceresinden deprem öncesi sırası ve sonrasında yapılanlar yapılabilecekler,
 • Psikolojik destek ve dirençlilik
 • Afet sonrası toplumsal travma ve çözüm yolları
 • Geçici Barınma Planlamasında sorunlar
 • Kaynak ve Bağış yönetimi
 • Afetlerde Moloz ve Katı Atık yönetimi uygulamaları

 

Eğitimde Dirençlilik Çalışmaları:

 • Formal eğitimde afet,
 • İnformal eğitimde afet,
 • Güvenli okullar,
 • Eğitim programları ve toplumsal cinsiyete duyarlı afet risk yönetimi

 

KBRN

 • Kimyasal Savunma ve Güvenlik
 • Biyolojik Savunma ve Güvenlik
 • Radyoaktif Savunma ve Güvenlik
 • Nükleer Savunma ve Güvenlik

 

Mimarlık - Planlama ve Afetler

 • Akıllı Kentler ve Dirençlilik
 • Şehir ve Bölge Planlama ve Afet Yönetimi
 • Mimarlık ve Afet Yönetimi
 • Afet Yönetiminde Ekolojik Planlama ve Tasarım Yaklaşımı
 • Mimarlık ve Dirençlilik
 • Planlama ve Dirençlilik
 • Küresel İklim Değişiklikleri
 • Afetler ve Kentsel Dönüşüm
 • Afetler ve Kentsel Yenileme
Bizden Haberdar Olmak İster Misiniz?
Eskişehir Web Tasarım